‘’Χωρίς…’’

Ένα σώμα κλεισμένο μέσα σε ένα μαύρο τετράγωνο.  Ένα μικρό σώμα που γίνεται χάρτης και αποτυπώνει όλες τις μορφές εξουσίας που ασκήθηκαν επάνω του. Το μικρό σώμα ωθείται από δύο δυνάμεις, τη φαντασία και την αποσπασματική του μνήμη, αποκαλύπτοντας τους φόβους του μέσα στους ασυνείδητους τόπους του ‘’χωρίς’’.

Τους ου-τόπους…

Το πάσχον τραυματισμένο σώμα γίνεται ιερό και βέβηλο, οικείο και άγνωστο.

Το μικρό σώμα μεταμορφώνεται σε κούκλα (persona), που υποδηλώνει την παιδική ηλικία και επικαλείται βαθιά ριζωμένα προσωπικά και κοινωνικά ψυχικά τραύματα.

Συνθέσεις που προκύπτουν από τις περιπλανήσεις στο προσωπικό τραύμα και παράλληλα ψηλαφούν τα αδιέξοδα και την παρακμή του σύγχρονου κόσμου.

Μια φυγή σε ένα φανταστικό τοπίο, σε μια ετεροτοπία

όπου αναζητείται η ταυτότητά…

All images and texts are copyrighted © by Sofia Papadopoulou